Publication of my book, ‘Coincidences’

My book, Coincidences is published by Jotun. Prefaced with an essay by Gültekin Çizgen, the book consists of 110 colour photographs spanning across three chapters: I Was There, Glances and Stances, and Human Sights from Museums…..

‘Rastlantılar’ isimli fotoğraf kitabım Jotun yayınlarından çıktı. Gültekin Çizgen’in bir denemesi ile açılan kitap, 110 renkli fotoğrafın yer aldığı üç bölümden oluşuyor: O anda oradaydım, Bakışlar ve duruşlar, Müzelerden insan manzaraları.

No Comments