Found objects

We are living in an age in which global capitalism has reached its zenith. Anything and everything is for sale and valued as a commodity based on the principles of its commercial value.

The art world operates no differently. A painting is valued not based on its content or the context of the artist who made it, but by its future commercial worth.

Anything deemed old is bad while anything new is good, anything old is ugly, while anything new is attractive. Similarly anything old is cheap and anything new is valuable. The lifespan of many products has become shorter. We are forced into a constant cycle of renewal and of keeping up with the latest trends and technology.

I attempt to turn my gaze afresh to the ‘passé’ in this series.

Read less…

Bulunmuş eşyalar

Küresel kapitalizmin zirveye ulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Her şey alınıyor satılıyor ve her şey ticari değeri üzerinden bir meta olarak tanımlanıyor.

Sanat dünyasında bile durum farklı değil. Bir tablo, eserin içeriği ya da sanatçının dünyası bağlamında değil, ileride getireceği kazanç üzerinden değerlendiriliyor.

Eski kötü yeni iyi, eski çirkin yeni güzel, eski ucuz yeni değerli; ürünlerin ekonomik ömrü giderek kısalıyor. Sürekli değiştirmemiz, modayı ve teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor.

Bu seride ‘eski olana’ farklı bir gözle bakmayı deniyorum.

Geri dön…

No Comments