Tell me a story

American pop culture which has become all pervasive puts forward the principle of short-lived entertainment and immediate consumption instead of stable and sustainable values and hard earned, meaningful goals. Instead of deliberating on concepts or objects, people of the masses who embrace this culture tend to take everything by face value.

This mental structure makes us refuse the truths we do not like and only accept the one which fits our expectations, for behaviour based on faith or intuition is easily exiled from the norms of the rational mind. Thus, the contemporary person who is individualistic, who cannot contemplate and find meaning in his life, starts believing the stories which he thinks will be good for his soul, without much questioning.

We add other people’s stories to our own and we keep on living according to them. This narrative, which is nothing but a story, when repeated time and again, becomes the reality. Our reality. But we refuse to see it.

‘Tell me a story’ is about the confrontation with this reality.

Read less…

Bana bir hikaye anlat

Dünyaya egemen Amerikan pop kültürü durağan değerler, devamlılığını koruyan anlamlar ve zor elde edilmiş bir derin amacın yerine, kısa ömürlü eğlentiyi ve hızlı tüketim ilkesini koyuyor. Bu kültürü benimseyen kitlenin insanları, kavramlar ya da nesneler üzerine düşünmek yerine onları kuru bir biçimde, oldukları gibi anlama ve alma eğilimindeler.

Bu zihinsel yapı bizi hoşlanmadığımız gerçekliği inkar etmeye, sadece beklentimize uygun bulduğumuz gerçekliği kabul etmeye hazırlıyor. Zira inanç bazlı ya da sezgisel davranış biçimi kolayca aklın normlarının dışına kayıyor.
İşte bireyci, derin düşünemeyen ve yaşamında anlam bulamayan çağın insanı, ruhuna iyi geleceğine inandığı hikayeleri fazla sorgulamadan kabul etmeye başlıyor.

Kendi kendimize anlattığımız hikayelere, başkalarının anlattıkları hikayeleri de ekleyip ona göre yaşamaya devam ediyoruz. Aslında hikaye olan bu anlatılar, tekrarlana tekrarlana gerçekliğe, gerçekliğimize dönüşüyor, ve biz bunu görmek istemiyoruz.

‘Bana bir hikaye anlat’ bu gerçeklikle yüzleşmeye dairdir.

Geri dön…

No Comments